Mediacija in mediacijski razvoj odnosov ter organizacij

picture1

KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je ustvarjalen proces v katerem strani, ki sta v nekem razhajanju ali sporu, poiščeta sami za vse sprejemljivo rešitev ob sodelovanju nepristranske tretje osebe - mediatorja.

Mediacija temelji predvsem na načelih zaupnosti in prostovoljnosti in jo uvrščamo med alternativne in neformalne metode reševanja sporov na miren način.

Mediacijski pristop ustvarja boljše odnose in razumevanje.

picture1

MEDIACIJSKI POGOVORI

INŠTITUT ZA MEDIACIJO MEDIO-M je razvil delno mediacijo oziroma MEDIACIJSKE POGOVORE, ki temeljijo na temeljih transformativne mediacije vendar je lahko prisotna tudi samo ena stran.


MEDIACIJSKI POGOVORI so možni na vseh področjih uporabe mediacije, najbolj pa priporočljivi na področju družinske mediacije.

picture1

PODROČJA RABE MEDIACIJE


- MEDIACIJSKO SVETOVANJE in POGAJANJA OB MEDIATORJU


- MEDIACIJSKE DELAVNICE, SEMIMARJI in IZOBRAŽEVANJA


- MEDIACIJSKO UPRAVLJANJE S PRITOŽBAMI


- TRANSFORMATIVNA MEDIACIJA